Investgroup

Fokus på investeringar inom besöksnäring och fastigheter

Som alla sanna entreprenörer vill Investgroup få saker att hända. Vi drivs av en passion att göra affärer.

Sedan starten 1998 har vi haft fokus på att utveckla och se nya möjligheter inom fastighetsmarknaden, främst inom besöksnäringen.

Vår idé bygger på att investera i bolag och fastigheter med förädlingsmöjligheter och på att skapa nya affärsvärden med långsiktiga perspektiv.

Utöver egenägda och förvaltade fastigheter driver vi i dagsläget bl.a.:

Sedan 2022 är Investgroup också delägare till Lilla Brattön som är Tjörnbro Arenas närmaste granne, www.lillabratton.se.

Läs mer om oss på www.investgroup.se.