Vad ska vi skapa på Arenan

En dynamisk anläggning som möter många behov samtidigt

Inspiratörerna och innovatörerna som vi samarbetar med kommer att säkerställa att Arenan blir en dynamisk anläggning:

  • En plats där vi sätter barn och ungdomars välmående och rörelseglädje i fokus.
  • Samtidigt blir den ett attraktivt resmål för amatörmotionärer och aktiva familjer som är våra primära målgrupper.

Tjörnbro Arena blir med andra ord en plats för alla som söker rörelse och frisk luft, oavsett förutsättningar.

Även de branschledande aktörer som ska stå för produkterna och tjänsterna på Arenan kommer att medverka till att utveckla anläggningens dynamik. Nya funktioner byggs på allt eftersom de etablerar sina verksamheter på Arenan.

 

Något som vi redan idag vet kommer att få stor betydelse på Arenan är vad vi kallas ”Total Living Concept”. Det är en ny och holistisk tjänst som tar hänsyn och hjälper dig, din familj och dina vänner att på ett bra sätt hålla samman arbete, umgänge, läxor, samboskap, träning, fritid, utveckling och frisk luft. 

Några av de produkter som vi redan nu ser att Arenan kommer att erbjuda, eller som vi tror starkt på, finns här: