Tjörnbro Arena 2023

Vi ska utveckla tillsammans och utifrån faktiska behov

Tillsammans med aktiva familjer. vardagsmotionärer, världsledande atleter och profiler inom tränings- och outdoorsegmentet skapar vi Nordens bästa arena.

Handplockade aktörer, väljs utifrån vår partnerskapsmodell. Den viktar faktorer som bland annat professionalism, ambitioner, nätverk, nyfikenhet och drivkrafter.

Reseanledningarna styr hur vi bygger anläggningen. Sedan lägger vi till boende och mat. Hela utvecklingen drivs med hjälp av ledande profiler i branschen.

RÖR EJ

DENNA VISAS EJ, RÖR DEN EJ

Utvecklingen

Vi som har utvecklat idén till vad den är idag, är övertygade om att satsningen på utomhusaktiviteter med inriktning på träning och outdoor ligger helt rätt i tiden. Träning, outdoor och chill har dessutom en långsiktig framtid. Alltfler människor ser om sin livsstil. Då behövs en anläggning som året runt levererar holistiska, hållbara, innovativa och kompletta lösningar. Ett resmål med attraktivt innehåll, hög kompetens och ett helhetstänkande som sträcker sig från första bokningen, via första återbesöket och vidare framåt i tiden. En plats att återvända till – om och om igen.

Platsen

Strategiskt sett kan platsen knappast vara bättre. Redan inom det geografiskt närmaste och primära upptagningsområdet finns en miljonpublik.

Ägandet

Paraplyorganisationen ägs och drivs av Tjörnbro Arena som kvalitetssäkrar produkter och tjänster. Vi äger också stugor och lägenhetshotell. Andra delar av anläggningen, som bland annat restauranger, eventhall och aktiviteter kommer att drivas av  utvalda partners.

Affärsmodellen

Affärsmodellen är inspirerad av koncept som NK: Ett varumärke etableras kring fastighetsförvaltning, försäljning och kommunikation och starka aktörer hyr in sig på plats. Vi bygger upp en infrastruktur med fastigheter och aktivitetsplatser på området och hyr sedan ut ytorna till de bästa aktörerna i landet.

Varumärket

Tjörnbro Arena äger varumärket och svarar för att det blir kvalitetssäkrat. Tillsammans med de bästa aktörerna får vi extremt goda möjligheter att bygga ett varumärke som ger styrka åt både anläggningen som helhet och åt de enskilda företagen som samarbetar på området. Samverkan ger starka synergier för alla inblandade parter eftersom de kan dra nytta av varandras styrkor, resurser, produkter och dragkraft på marknaden. Gästerna och deras familjer kan även ta del av vårt holistiska ”Total Living Concept” när de är på arenan.

”Vi förenar det bästa av de bästa på en och samma plats.”