Ideellt engagemang

Allt vi gör, gör vi med hjärtat – en naturlig del av Arenan

2002 lade vi på Investgroup grunden till det som 2010 blev föreningen Våra Älskade Barn. Idag driver vi föreningen och vi erbjuder bland annat familjer som har det tufft ekonomiskt att komma iväg på en gratis semesterresa.

Våra Älskade Barn och Minirunners och många fler liknande föreningar kommer vara en naturlig och viktig del av Arenans verksamhet. När vi mixar och kombinerar det kommersiella och ideella skapas möjligheter för alla att ta del av Arenan; oavsett mentala, fysiska, sociala och ekonomiska möjligheter.
Vi har äran att få samverka med stiftelsen Miljonmissionen som stödjer och främjar barns rättighet till rörelse genom att erbjuda aktiviteter med fokus på lekfullhet, utan krav på prestation och utan förutbestämda regler om vad som är rätt och fel.

 

Utöver detta ska vi utveckla det ideella arbetet och använda anläggningen och resurserna för exempelvis simskola, aktiviteter för föreningar, arrangemang i eventhallen och liknande. Genom de här oegennyttiga insatserna blir vi aktivt delaktiga i att bygga upp områdets kultur- och friluftsliv. Detta är extremt viktigt för att destinationen ska växa hållbart. Arenans aktörer kommer också att vara delaktiga i det här arbetet. På sikt blir det en bra kanal för gäster till våra aktörer på Arenan.