Affärsidé och affärsmodell

Vi skapar besöksnäringens motsvarighet till en Saluhall

outdoor Tjörnbro Arena

Vår affärsidé är att Tjörnbro Arena ska skapa optimala förutsättningar för de mest kvalitets- och hållbarhetsdrivna aktörerna som finns inom Träning–Outdoor–Chill att bedriva sin verksamhet året runt. Tillsammans skall vi sedan leverera en oslagbar upplevelse och rörelseglädje till alla för att kunna må bättre. 

Vår affärsmodell bygger på att skapa besöksnäringens motsvarighet till en saluhall.
Vi tillhandahåller platsen och infrastrukturen.
Aktörerna levererar utbudet och aktiviteterna som fyller Tjörnbro Arena.
Vi sköter kommunikation och kvalitetssäkring. På det viset bygger vi upp varumärket som aktörerna sedan kan bedriver sina verksamheter under.

Affärsmodellen skapar en symbios med tydlig ansvarsfördelning. Varje aktör fokuserar på sin verksamhet och nisch, samtidigt som vi fokuserar på att driva arenans övergripande funktioner.

Vår mission är att vi skall skapa möjligheter för barn och ungdomar (1.967.896 barn och ungdomar mellan 3-18 års ålder enligt SCB 2021) med olika fysiska, mentala och ekonomiska förutsättningar att må bättre genom en ökad rörelseglädje. Och detta ska kunna ske holistiskt utan att man behöver välja eller prioritera bort andra viktiga delar som familj, vänner, skola/jobb och återhämtning.

Kontakta Anders för mer information om hur Investgroup med partner ska bygga upp Tjörnbro Arena. anders@tjornbroarena.se