Affärsidé och affärsmodell

Vi tänker skapa besöksnäringens motsvarighet till NK

Vår affärsidé är att Tjörnbro Arena ska skapa de ultimata förutsättningarna för de mest kvalitets- och hållbarhetsdrivna aktörerna som finns inom Träning–Outdoor–Chill att bedriva sin verksamhet året runt.

Vår affärsmodell bygger på att skapa besöksnäringens motsvarighet till NK.
Vi tillhandahåller platsen och infrastrukturen.
Aktörerna levererar utbudet och aktiviteterna som fyller Tjörnbro Arena.
Vi sköter kommunikation och kvalitetssäkring. På det viset bygger vi upp varumärket som aktörerna sedan kan bedriver sina verksamheter under.

Affärsmodellen skapar en symbios med tydlig ansvarsfördelning. Varje aktör fokuserar på sin verksamhet och nisch, samtidigt som vi fokuserar på att driva arenans övergripande funktioner.

Tjörnbro Arena ska bli den ultimata platsen för alla inom tränings- och outdoorbranschen och det naturliga valet till alla som vill bedriva sin verksamhet under bästa möjliga förutsättningar.

Kontakta Anders för mer information om hur Investgroup med partner ska bygga upp Tjörnbro Arena. anders@tjornbroarena.se