Varför skapar vi Arenan?

Vi vill vara en lösning på ett växande samhällsproblem

Rörelseglädje utifrån sina egna förutsättningar är något som långt ifrån alla barn, ungdomar och vuxna upplever just nu. Snarare har stillasittandet kraftigt ökat vilket medför stora negativa effekter som ex. utanförskap, mental ohälsa, ökad fetma och koncentrationssvårigheter vilket i sig har blivit ett stort samhällsproblem för många.

Vi på Tjörnbro Arena vill på riktigt vara en del av lösningen på detta problem genom att skapa en meningsfull plats där vi ger möjligheter för barn och ungdomar (och vuxna såklart) med olika fysiska, mentala och ekonomiska förutsättningar att må bättre genom en ökad rörelseglädje.
Och detta ska kunna ske holistiskt utan att man behöver välja eller prioritera bort andra viktiga delar som familj, vänner, skola, jobb och återhämtning.

Vi fokuserar aldrig på prestation, Utan på att deltaga utifrån sina egna förutsättningar och därigenom må bättre med oss.

 

 

 

I bilden ovan ser du vår första skiss på vad vi vill skapa. Den togs fram för ca 2 år sedan innan vi ens visste att det skulle bli vid Tjörnbron vi skulle förverkliga alla goda tankar och ideér.

Visste du att…
… barn som mår psykiskt dåligt saknar ork eller förmåga att vara fysisk aktiva och slutar idrotta på grund av depression, ångest, sömnsvårigheter eller liknande? Den psykiska hälsan blir med andra ord hindrande. Allt fler studier visar dock att fysisk aktivitet inte bara gynnar den fysiska hälsan utan även den psykiska, både hos barn och vuxna.
Källa: BRIS & Generation Pep

Visste du att …
… vanor och beteenden kopplat till vår hälsa grundläggs tidigt i livet? För barn och ungdomar med övervikt och fetma är risken stor att övervikt och fetma även kvarstår i vuxen ålder. Andelen barn och ungdomar med fetma eller övervikt har ökat dramatiskt under de senaste 30 åren. Bland elever i mellanstadie- och högstadieåldern har det skett en fördubbling av andelen med övervikt eller fetma mellan läsåren 1989/90 och 2017/18. Under samma period har dessutom andelen barn med fetma femdubblats.
Källa: Generation Pep