Hur skapar vi Arenan

Handplockade inspiratörer och innovatörer är med oss

Det är tillsammans med tränings- och outdoorbranschens mest inspirerande personer och andra handplockade partners som prioriterar rörelseglädje och välmående som vi kommer att utveckla och skapa Arenan med.

Därefter deltar de fortlöpande i Arenans framtida utveckling och skapande. I den processen arbetar vi bland annat med ”behovslooping”. Det är en utvecklingsmodell som gör att Arenans utveckling och produktinnehåll hela tiden blir marknadsdrivande och aktuell. Då kommer vi hela tiden att kunna ta höjd för nya trender, beteendemönster, behov och liknande. Arenan blir unik eftersom vi på ett intensivt och ingående sätt utvecklar den tillsammans med våra faktiska målgrupper.

Samtidigt innebär detta att vi i dagsläget inte i detalj kan säga exakt vilka produkter och tjänster som kommer att finnas på anläggningen vid öppningen 2023. Det blir i allra högsta grad en levande process och det sättet att tänka utveckling kommer att följa med anläggningen även i framtiden.

Om du är intresserad av Arenans utvecklingsprocess är du varmt välkommen att kontakta Anders på anders@tjornbroarena.se.